Babysitter

I’m MÍŠAcare

"Ta Pravá" Profesionální Chůva/"The Real Deal"Nanny

"Vítejte na mých stránkách. Zde zjistíte, proč jsem "Ta pravá" profesionální chůva Vašemu pokladu a jak Vám mohu pomoci. Mrkněte dále a neváhejte se s jakýmkoliv dotazem obrátit přímo na mě."

/

"Welcome to my websites and find out, why am I "The real deal Nanny" for your precious ones and how may I help you. Browse my site, and feel free to get in touch with any questions."

 
children-sharing-paint-brush.jpg

Co Dělám/My Work

Montessori Chůva/Montessori Nanny

Pozoruju, naslouchám a dopřávám dětem vlídný, ale důsledný, individuální přístup, protože KAŽDÉ dítě je originál a KAŽDÉ potřebuje láskyplnou péči, ABY MOHLO rozvíjet svůj osobitý potenciál a mít tak radost ze života. Používám principy Montessori a respektujícího partnerského přístupu, kde se dítě neumenšuje, ani nevyvyšuje, umí se rozhodovat, podílí se na chodu situací a jejich řešení.

/

Im observing, listening and offering  kind, but  rigorous, individual approach to the kids. Every single child is original and every one of them needs loving care, to be able to develop his/her own personal potential and therefore be joyful in their life. I use the principles of Montessori and a respectful partnership approach, where the child does not have too little or too much attention. He/she makes his/her own decisions, participates in situations and its solvings.

 

Co Nabízím/My Services

"Samo - Šťastné" Děti

"Self - expanding" - Happy Kids

Důležitější, než předávat informace, je učit myslet. Cesta sebevědomého, nezávislého člověka může začít u každého dítěte a opravdu nezačíná později, než teď!! 

V předškolním věku.

/

More important than passing on information is learning to think. The path of a self-confident, independent person can start with every child and it really starts now!! 

In the preschool age.

Newborn Baby

Péče o Novorozeně/Newborn Care

Bezpečí a láska

In safe loving hands

Důležité pro mě je zajistit dětem bezpečné a lákavé prostředí a také klid a důvěra rodiče, který nechává své dítě v mé péči.

/

I make it a priority to provide a safe and inviting environment for children. With all of my services, parents stay calm whenever they leave the kids in my care with trust, which is also very important to me.

Batolata/Toddler Childcare

Respektovat a být respektován

Respect and be respected

Jako zkušený Montessori průvodce nabízím aktivity, péči a komunikaci, jakou děti potřebují.

/

As an experienced Montessori guide, I am here to provide the activities, quality care and comunication, that children deserve.

Batole na vánoční strom farma
small-hand-in-the-sand.jpg

Předškoláci/Preschool Kids

Cesta k pochopení světa

The way to understand the world

...vede přes sebepoznávání. Vycházím z potřeb dítěte a nechávám ho učit se rozvíjet své přirozené schopnosti. 
/
...it runs through self-recognition. I labour from the needs of the child and let him/her learn to develop his/her natural abilities.

Školáci/School Kids

Dobrý pocit z učení 

Happy learning 

Vytvořením vhodného prostředí podporuji přirozený zájem dítěte, pomáhám mu zafixovat si správné pracovní návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek.
/
I support the natural interest of the child by creating an appropriate environment. I´m helping him to consolidate his proper working habits and to make his own judgment.

little-girl-drawing-with-chalk-on-ground
 

O Mě/My Reviews

Michaela ke všem svým úkolům přistupovala zodpovědně a s plným nasazením. Děti prováděla
každým dnem s respektem a sledovala jejich individuální vývoj. Byla dětem oporou ve smutných
chvílích a zároveň laskavou průvodkyní se smyslem pro humor, na který děti ve třídě vzpomínají
dodnes. Michaela byla dětmi oblíbená průvodkyně nejen ve třídě, ale také mimo ni (procházky
přírodou, lyžařský výcvik, atd.).
Svým pozitivním přístupem spoluvytvářela bezpečné a přátelské prostředí.

/

Michaela approached all her tasks with responsability and with full commitment. She treated all children every day with respect and followed their individual development. She has been a support for the children in sad moments and a kind guide with a sense of humor that children remember in class to this day. Michaela was the favorite guide not only in the classroom, but also outside of it (nature walks, ski training, etc.). With her positive attitude she helped creating a safe and friendly environment.

Petra Štrougal

hlavní průvodkyně v bývalém zaměstnání v Montessori mš

the head guide in the former employement in Montessori Kindergarten

Míša je naše sluníčko a miláček všech dětí. I kdyby celý den jen seděla na židli, tak jí děti budou milovat, protože to, co z ní vyzařuje, děti neskutečně vábí. Míša je bezprostřední a takový přírodní živel.

/

Míša is our sun and the sweetheart of all children. The children will allways love her, because what she radiates, incredibly lures them. Míša is unaffected and such a natural element in our class.

Jan Cvoreňová

bývalá zaměstnavatelka v Montessori mš

the former employer in the Montessori kindergarten

Míša má krásný vztah k dětem, umí se o ně postarat po všech stránkách a je jimi oblíbená. Velmi pěkně se mi s ní spolupracovalo a doufám, že spolu nadále budeme spolupracovat.

/

Míša has a beautiful approach to the kids, she can take care of them in all aspects and the kids love her. It was very nice to cooperate with her and I hope we will continue to work together.

Lenka Grünbauerová

bývalá zaměstnavatelka v rodině

the former employer in her family

 

O Sobě/About Myself

Jmenuju se Míša. Miluju děti a naši planetu a tak nějak mi není jedno jejich budoucnost. Jsem trpělivý průvodce životem dětí, jejich vlastním poznáním a učením. Chci být prospěšná v jejich nejzásadnějším období života - vývoji. Nejsem pouhá hlídačka, nebo dětská animátorka.

Studovala jsem Montessori pedagogiku pro předškolní děti a 3 roky vykonávala práci průvodkyně (učitelky) v Montessori mš. Je to důraz na správný rozvoj fyzický i psychický. Nepodporuju v dětech pocit hvězdy a vládce rodiny, stejně tak jako pocit méněcennosti a nedůležitosti. Spolu s Vaším pokladem jsem schopná vykonat i drobné domácí práce, na kterých se budeme, jako "parťáci" podílet a vše s dobrým pocitem užitečnosti, který děti TAK potřebují, zdárně dokončíme.

/

My name is Míša. I love kids and our planet, so I do mind them and their future. I am a patient guide of childrens life for their self-cognition and self-learning. I want to be useful in their essential phase of their life - progress. I am not just a babysitter nor a child animator.

I´ve studied the Montessori approach and I have  worked 3 years as a guide (teacher) in Montessori Kindergartens. This approach puts the accent on the correct physical and psychical progress. I do not support the "I am the star, the leader of my family" feeling, as well as the feeling of inferiority and unimportance. I´m able to accomplish some of the home duties, together with your little ones and finish the activity with a good feeling of usefulness, which children need to have so much.

 

Montessori

Základní Teze/The Basic Principles

Pedagogika Montessori podporuje a podněcuje individuální inteligenci a tvořivé chování při řešení problémů.

Vede k samostatnosti a k nezávislosti jedince a k odpovědnosti za vlastní učení a chování.

Děti a mládež chtějí něco dokázat, pokud se jim poskytuje dostatek podnětů a nechají-li se pracovat samostatně.

Využívají vnitřní motivace.

/

Montessori Education supports and encourages individual intelligence and creative behavior in problem solving. It leads to the independence of the individual and the responsibility for one's own learning and behavior. Children are trying to prove if they´ve got enough incentives and are left to work by themself. They use inner motivation.

Kids for Peace
 

Ceník

Price List

Momentálně k dispozici/Available Now

Jsem ochotná hlídat i nárazově, i to má totiž značný smysl v práci s dítětem. Nerada bych, aby cokoliv bylo překážkou k jakékoliv báječné spolupráci a jsem vždycky otevřená domluvě. V ceně je k dispozici i poradenství.

250,- Kč/h

Chůva na plný úvazek

Fulltime nanny

120-160 h měsíčně

(hours/monthly)

230,- Kč/h

Zkrácený úvazek

Shorttime nanny

> 80 h/m

 

Kontaktujte Mě

Contact me

737291409

Děkujeme za odeslání!